Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Ədəbiyyat wə teatr-musiqi muzeyləri  
   Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1000, Rəşid Behbudov küç., 5                                                      Telefon: (99412) 498 44 79, 498 81 84                                                               Faks: (99412) 498 69 72                                                                                   Web-site: http://musicmuseum.aznet.org                                                                E-mail: musculture@azdata.net
  İş vaxtı: 10-dan - 18-dək, I-VII günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1967-ci il
Filiallar: Xalq çalğı alətləri daimi sərgisi (Zərgərpalan küç., 119); Niyazinin xatirə-
muzeyi (Bülbül prospekti, 21, mən. 24); Vaqif Mustafazadənin xatirə muzeyi
(V.Mustafazadə küç. 4, içəri şəhər)

Qısa məlumat: Eksponatlardan Azərbaycan milli musiqi alətləri olan tar, kamança, saz, dəf, qoşanağara, zurna, ney, eləcə də digər musiqi alətləri - əsa-tar, əsa-saz, habelə qramofonlar, patefonlar, qramofon valları, Azərbaycan professional musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun, Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi Bülbülün, görkəmli bəstəkarlardan Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun müəllif not əlyazmaları, musiqi xadimlərinin şəxsi əşyaları, afişalar, proqramlar, fotoşəkillər, təsviri incəsənət nümunələri, not, kitab və s. görmək olar. Bu eksponatları muzeyin əsas binasında və onun 3 filialında görmək olar. Muzeyin əsas binasında yerləşən daimi ekspozisiya qədim dövrlərdən başlayan, orta əsrlərdən, yeni dövrdən keçən və bu günə çatan Azərbaycan musiqi tarixindən söhbət açır.
Muzeyin filiallarından olan "Xalq Çalğı Alətlərinin daimi sərgisi" öz rəngarəngliyi ilə ifaçılıq sənəti haqqında məlumatları tamaşaçıların nəzərinə çatdırır.
Niyazinin xatirə-muzeyi bu dahi bəstəkar və dirijorun (1912-1984-cü illər) xatirəsinə həsr edilib. Mənzilin bəzi otaqları maestronun sağlığında olduğu kimi saxlanılıb, yəni 1958-ci ildən onun vəfatına qədər. Eləcədə Vaqif Mustafazadənin (1940-1978Cİ illər) xatirə-muzeyi öz musiqisində Amerikan cazının, Azərbaycan muğamının və Avropa pianoçuluq ənənələrinin sintezini istedadla yaradan dahi musiqiçinin həyat və yaradıcılığını əksetdirir.
Muzeyin nəzdində 14 nəfərdən ibarət olan Qədim milli musiqi alətləri ansamblı fəaliyyət göstərir. Ansamblın bənzərsiz cəhəti ondadır ki, musiqiçilər orta əsrlərdə istifadə olunmuş, tədricən unudulmuş və sonradan bərpa olunmuş musiqi alətlərində XIV əsr musiqisini, həmçinin Azərbaycan xalq mahnılarını ifa edirlər. Böyük səy və ustalıqla yaradılmış çəng, bərbət, rud, çəqanə, səntur, setar, Şirvan tənburu, rübab kimi musiqi alətlərini yalnız Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin ekspozisiyasında görmək mümkündür.

 

 

 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic