Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Ədəbiyyat wə teatr-musiqi muzeyləri  
   Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1005, istiqlaliyyət küç., 53                                                     Telefon: (99412) 49218 64, 492 04 49, 492 74 03
  İş vaxtı: 11-dən - 17-dək, I-VI günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Yaranma tarixi: 1945-ci il
Filiallar: S.Yeseninin xatirə ev-muzeyi (Mərdəkan, S.Yesenin küç., 89); Xurşud-banu
Natəvan adına Qarabağ filialı (Şuşa şəhəri, Aslan Qaraşarov küç. 1)

Qısa məlumat: Hal-hazırda muzey Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətinin ən iri və zəngin xəzinələrindən birinə çevrilmişdir. Muzeyin ekspozisiyası qədim zamanlardan müasir dövrə kimi Azərbaycan ədəbiyyatının keçdiyi tarixi yol haqqında məlumat verir. Muzeyin zallarında qiymətli eksponatlar, Azərbaycan və Şərq şairləri, filoloq və alimlərinin nadir əlyazmaları, məşhur xəttatların yazı nümunələri, klassiklərin əsərlərinə çəkilmiş miniatürlər, illüstrasiyalar, çap kitabları, qəzet və jurnallar, müasir Azərbaycan yazıçılarmm əsərləri, təsviri sənət əsərləri və sənədli fotoşəkillər, şəxsi xatirə əşyaları, xalq yaradıcılığı nümunələri, Azərbaycan ərazisindən tapılmış və müxtəlif dövrlərə aid sikkələrin kolleksiyası, bədii xalçalar, saxsı və bürünc qablar, digər maddi mədəniyyət abidələri nümayiş etdirilir. Muzey ekspozisiyasında tarixi-xronoloji prinsip əsas götürülmüşdür.
Muzeyin Xurşud banu Natəvan adına Qarabağ filialı 1992-ci ildən etibarən, Şuşanın işğalından sonra öz fəaliyyətini dayandırmışdır.

 

 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic