Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Müxtəlif profilli muzeylər və təşkilatlar  
   Beynəlxalq Muzeylər Surasmın (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsi
  Ünvan: Bakı, AZ1000, Neftçilər prospekti, 123a                                                Telefon: (99412) 493 66 85, 493 05 01                                                             Faks: (99412) 493 05 01
  İş vaxtı: 9-dan - 18-dək, I-V günlər                                                             Mənsubiyyəti: UNESCO                                                                               Yaranma tarixi: 1993-cü il

Qısa məlumat: Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsi Beynəlxalq Muzeylər Şurasına 1993-cü ilin iyun ayında Parisdə keçirilən İKOM-un növbəti sessiyasında daxil olmuşdur. Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsinin yaranmasında məqsəd beynəlxalq miqyasda muzey ictimaiyyəti ilə Azərbaycan Respublikası muzeylərinin elmi və yaradıcılıq əməkdaşlığını təmin etmək, beynəlxalq muzeylərin nailiyyətlərinin Azərbaycanda yayılması, Azərbaycan muzeylərinin dünya miqyasında geniş tanınması və s. olmuşdur.
Təşkil olunduğu ilk gündən etibarən Milli Komitə Beynəlxalq Muzeylər Şurasının fəal üzvlərindən birinə çevrilmişdir, beynəlxalq miqyasda qəbul edilmiş tövsiyə və yenilikləri, qazanılmış uğurları Azərbaycan muzeyləri arasında təbliğ etməklə yanaşı 3 dildə "İKOM Azərbaycan" məlumat bülletenini nəşr edir, onun nəinki Azərbaycandakı, habelə beynəlxalq miqyasda yayılmasını təşkil edir.
Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsi Respublika muzeyləri ilə birgə bu günkü problemlərə dair böyük iş aparır. Bu, Azərbaycandan istila edilmiş ərazilərdə qalan 22 muzey və 4 şəkil qalereyası, onların fondlarında qalmış 100.000-dən artıq eksponat, külli miqdarda arxeoloji və memarlıq abidələridir. istila edilmiş ərazilərdə muzey eksponatları və mədəniyyət abidələri barədə məlumat Milli Komitə tərəfindən toplanılmışdır. Azərbaycanm mədəni irsinin qorunması məqsədilə YUNESKO tərəfindən, istila edilmiş ərazilərdə qalmış abidələrə həsr olunmuş leflet nəşr edilmişdir. YUNESKO vasitəsilə Azərbaycan xalqının mədəni irsinin müdafiə olunması məqsədilə müraciət qəbul olunmuşdur. Milli Komitə tərəfindən Azərbaycan mədəni irsinin qorunmasına dair normativ hüquqi aktlar toplusu nəşr edilmişdir. Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsi tərəfindən Azərbaycanın mədəni sərvətlərinin qorunması və beynəlxalq Konvensiyalara qoşulması məqsədilə beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
 

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic