Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Müxtəlif profilli muzeylər və təşkilatlar  
   Milli Neft Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1008, Təbriz küç., 68                                                          Telefon: (99412) 496 28 52
  İş vaxtı: 8-dan - 17-dək, l-Vgünlər
Mənsubiyyəti: Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat
institutu
Yaranma tarixi: 1931-ci il

Qısa məlumat: Muzeydə neft sənayesinin tarixi, xüsusilə də bu sahədə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasma dair işləmələrin eksponatları geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Yaxın gələcəkdə bu muzeyin əsasmda Azərbaycanın neft sənayesi tarixi muzeyinin yaradılması gözlənilir.

 

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic