Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Müxtəlif profilli muzeylər və təşkilatlar  
   Miniatür Kitab Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1004, içəri şəhər, 1-ci Qala döngəsi, 67                                   Telefon: (99412) 492 94 64                                                                                    E-mail: zarifa_salahova@yandex.ru                                                                   Web-site:http://hostel.aznet.org/mini_books/, http://mini_books.aznet.org/
  İş vaxtı: 11-dən - 19-dək, II, III, V, VI, VII günlər                                          Mənsubiyyəti: Salahova Z.T. (şəxsi)                                                                  Yaranma tarixi: 2000-ci il

Qısa məlumat: 2002-ci il aprelin 23-də YUNESKO-nun qərarı ilə bütün dünyada hər il qeyd edilən Beynəlxalq kitab və müəllif hüquqları günündə Bakı şəhərinin tarixi hissəsində - içəri Şəhərdə, XV əsrin memarlıq abidəsi olan Şirvanşahlar Sarayı yaxınlığında dünyada ilk özəl Miniatür Kitabları Muzeyi təntənəli surətdə açılmışdır.
Muzeyin ekspozisiyası 27 vitrində yerləşdirilmişdir. Vitrinlərə 60 ölkədə nəşr edilmiş 3750 miniatür kitab düzülmüşdür. Muzeyin kitab fondunda isə 5300-dən çox miniatür nəşr var. Bunları Zərifə Salahova iyirmi ildən artıq müddətdətoplamışdır.
Ekspozisiyanın "Azərbaycanda nəşr olunmuş miniatür kitablar", "Nadir miniatür kitablar", "Dini ədəbiyyat miniatür kitablarda", A.S.Puşkinin sağlığmda 1837-ci ildə Sankt-Peterburqda işıq üzü görmüş "Evgeni Onegin" poemasınında daxil olduğu "Puşkiniana" kimi bölmələri böyük maraq doğurur. Onların arasında "H.ƏIİyev. Əsrin müqaviləsi" kimi 1998-ci ildə Bakıda nəfis tərtibatda nəşr olunmuş kitab, habelə 1815-ci ildə Londonda buraxılmış "ingiltərə tarixi" və digər nadir nüsxələr diqqəti xüsusiləcəlbedir.
Muzeyə gələnlər Azərbaycan, Rusiyada, ABŞ, Yaponiya, ingiltərə, Fransa, italiya, Almaniya, Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Kuba, isveçrə və keçmiş SSRİ respublikalarında nəşr edilmiş miniatür kitablarla tanış ola bilərlər. 2 millimetrdən - 10 millimetrədək olan mikrokitablar xüsusi maraq doğurur. Məsələn, 3 mikrokitab - "Doğum daşı", "Zodiak nişanları və onların rəmzləri", "Güllərin dili" (Tokio, "Toppan nəşriyyatı", 1979-cu il) 2x2 millimetrdir, cildi qoyun dərisindən düzəldilib, hərəsində 16 səhifə, hər səhifədə 50-100-dək işarə var, onlardan biri illustrasiyalıdır, "çırtdan"ların öz lupası var.
Muzeyin fondları yeni nəşrlərlə, habelə hədiyyə edilən nəşrlərlə daimi zənginləşdirilir.
Miniatür Kitab Muzeyinin web-saytında kolleksiyanın yaranma tarixi haqqında tam məlumat almaq olar. Burada Zərifə Salahovanın kolleksiyasından olan kiçik kitabların tam biblioqrafik göstəricisi də var.
 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic