Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Müxtəlif profilli muzeylər və təşkilatlar  
   Həsən bəy Zərdabi adına Təbiət Tarixi Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1006, Lermontov küç., 3                                                        Telefon: (99412) 492 06 67
  İş vaxtı: 10-dan - 17-dək, II-VI günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya institutu
Yaranma tarixi: 1930-cu il

Qısa məlumat: Zərdabi adına təbiət tarixi muzeyinin ekspozisiyasında Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri əks etdirilib. Muzey zoologiya, paleontologiya və geologiya bölmələrindən ibarətdir. Zooloji bölmə faunanın onurğasızları və onurğalılarından (balıqlar, suda və quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar, məməlilər) ibarətdir. Paleontologiya bölməsinin böyük marağa səbəb olması onunla izah olunur ki, burada nadir eksponatlar yerləşir (Binəqədi qır gölündən tapılmış onurğalı heyvanların skeletlərinin qalıqları). Geoloji bölmədə isə Azərbaycanın faydalı qazıntıları nümayiş etdirilir (minerallar, filiz, faydalı qazıntılar).

 

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic