Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Müxtəlif profilli muzeylər və təşkilatlar  
   Azərbaycan Təbabəti Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1025, N.Rəfiyev küç., 18                                                      Telefon: (99412) 49013 73
  İş vaxtı: 9°°-dan - 18°°-dək, I-V günlər Mənsubiyyəti: Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Yaranma tarixi: 1984-cü il

Qısa məlumat: Azərbaycan təbabəti muzeyi Azərbaycan xalqının mədəni irsinin mühüm hissəsini təşkil edən tibb və səhiyyənin inkişaf tarixini, habelə Azərbaycan alimlərinin bu sahədəki nailiyyətlərini işıqlandırmaq və təbliğ etmək məqsədilə təşkil olunmuşdur. Muzey keçmiş Qara şəhər müalicəxanasının binasında yerləşir. Ekspozisiya Asklepinin (qədim yunan mifologiyasında sağlamlıq allahı) təsviri olan barelyeflə başlayır. Muzeyə gələnlərin nəzərini orta əsr cərrahlıq alətləri, xalq həkimlərinin fotoşəkilləri, onların şəxsi əşyaları, tədqiqat sənədləri cəlb edir. Daha sonra burada əsli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar institutunda saxlanılan və Azərbaycan həkimləri tərəfindən (XIII-XIX əsr) yazılmış ayrı-ayrı tibbi traktatlarının surətləri nümayiş etdirilir. Burada Bakı Universitetinin tibb fakultəsinin ilk buraxılışı, professor və müəllim heyəti, Bakıda nəşr olunan müxtəlif tibbi jurnalları ilə də tanış olmaq mümkündür. Muzey həm də Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin tədris korpusu (təbabət tarixi üzrə) olduğundan ilbəil yeni güşələr və stendlərlə zənginləşir. Son vaxtlarda «Səhiyyə nazirlərimiz» (1918-1998-ci illər), «Əliyevlər və Səhiyyəmiz», «Qəhrəman həkimlərimiz» (Çin-giz Mustafayev, Gültəkin Əsgərova, Muxtar Qasımov), «Qalaçaqlar dünyada» (Mustafa Topçubaşov, Səməd Vurğun, Üzeyir Hacıbəyov, Əziz Əliyev, Yusif Məmmədəliyev, Müslüm Maqomayev, Murtuza Məm-mədov), «Nizaminin təbabət dünyası» (tibbi görüşləri əsər-lərindən illustrasiyalar), «Azadlıq fədaisi - tələbələrimiz» (Qarabağ uğrunda həlak olunmuş Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri), «Səhiyyə və inkişaf», akademiklərdən M.Topçubaşov, A.Namazova, Ə.ƏIİyevin güşələri açılmışdır.
 

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006 © All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic