Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Müxtəlif profilli muzeylər və təşkilatlar  
   Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1001, Niyazi küç., 11                                                          Telefon: (99412) 49715 46, 492 04 53
  İş vaxtı: 9-dan - 18-dək, I-V günlər                                                  Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi                             Yaranma tarixi: 1932-ci il

Qısa məlumat: Xalq Təhsili muzeyində Azərbaycanda ən qədim zamanlardan başlayaraq müasir dövrə qədər pedaqoji fikrin, elm və təhsilin inkişaf tarixini əks etdirən sənəd, material və fotoşəkillər, nadir dərs vəsaiti və ləvazimatlar, dərslik və proqramlar, tədris prosesində istifadə edilən texniki və əyani vəsaitlər, şagird, tələbə və müəllimlərin əl işləri, albomlar, maketlər, hədiyyələr, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin iş təcrübəsindən nümunələr və s. nümayiş etdirilir.

 

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic