Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Xatirə Muzeyləri  
   Abdulla Şaiqin Mənzil-Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1006, Abdulla Şaiq küç., 21                                                    Telefon: (99412) 492 29 61
  İş vaxtı: 9-dan - 18-dək, I-VI günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1990-cı il

Qısa məlumat: Muzey görkəmli ədib və pedaqoq Abdulla Şaiqin həyat və yaradıcılığını, Abdulla Şaiq ilə bağlı olan yazıçı və müəllimlərin fəaliyyətlərini tədqiq və təbliğ edən mədəni-maarif müəssisəsidir. Kolleksiyanın əsasını xatirə və məişət əşyaları, kitablar, fotoşəkillər, neqativlər, əlyazmalar, incəsənət əsərləri, proqramlar və afişalar təşkil edir. Ekspozisiyada çox nadir biblioqraf ik nəşrlər Abdulla Şaiqin yaratdığı ilk məktəb dərslikləri, müntəxəbatlar toplanmışdır. Muzeyin fondunda 100-dən artıq qiymətli əlyazması saxlanılır ki, onların da bir hissəsi Abdulla Şaiq tərəfindən repressiya dövründə yazılmış lakin nəşr edilməmiş əsərlərdir. Muzey kolleksiyasının əhəmiyyətli hissəsini Abdulla Şaiqin özünə və ailəsinə məxsus olan şəxsi xatirə əşyaları təşkil edir. Muzeydə Abdulla Şaiqin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı XIX əsrə məxsus nadir və qiymətli fotolar da vardır. Muzeyin kolleksiyasına həmçinin Abdulla Şaiqin böyük qardaşı görkəmli ictimai-siyasi, dövlət və din xadimi Yusif Ziya Talıbzadənin həyat və yaradıcılığını əks etdirən materiallar daxil edilmişdir.

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic