Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Xatirə Muzeyləri  
   Bülbülün Memorial Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1000, Bülbül prospekti, 15                                                        Telefon: (99412) 493 56 97
  İş vaxtı: 10-dan - 18-dək, I-VI günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1976-cı il
Filiallar: Bülbülün Şuşada yerləşən ev muzeyi (Şuşa şəhəri, Bülbül küç., 3).

Qısa məlumat: Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi, SSRİ xalq artisti, Stalin mükafatı laureatı, ictimai xadim, professor -Bülbülün Memorial Muzeyi. Muzeyin ekspozisiyası yaşayış evinin quruluşu ilə birlikdə onun həyat və fəaliyyətini əks etdirən kompleksdən ibarətdir. Muzey 4 ekspozisiya otağında yerləşdirilmişdir. 3 otaq xatirə kimi saxlanmışdır, biri isə sərgi otağıdır. Bu mənzildə Bülbül 1937-ci ildən ömrünün son günlərinədək, yəni 1961-ci ilin sentyabr ayının 26-dək yaşayıb yaratmışdır. Muzeydə Bülbülün yaradıcı, elmi-tədqiqi, pedaqoji, ictimai fəaliyyəti haqqında sənəd və materiallartoplanmışdır. Onların arasında əsli əlyazmalar, qramofon valları, fotoşəkillər, notlar, kitablar, məişətəşyaları, incəsənət əsərləri və şəxsi əşyalar vardır.
Bülbülün Şüşada yerləşən ev muzeyi 1992-ci ildən etibarən, Şuşanın
işğalından sonra öz fəaliyyətini dayandırmışdir.
 

Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic