Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Xatirə Muzeyləri  
   Üzeyir Hacıbəyovun Ev-Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1009, Şamil Əzizbəyov küç., 67/69                                       Telefon: (99412) 495 25 58, 495 25 34, 495 30 61
  İş vaxtı: 10°°-dan - 18°°-dək, II-VII günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1975-ci il

Qısa məlumat: Milli bəstəkarlıq məktəbinin yaranması və təşəkkül tapması məhz Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə bağlıdır. Böyük alim və müəllim, gözəl publisist və dramaturq Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqisinin klassikidir. Muzeyin ekspozisiyası buraya gələnləri bəstəkarın həyat və yaradıcılığının parlaq səhifələri ilətanış edir. Muzeyin qonaqları bəstəkarın şəxsi əşyaları ilə də tanış olurlar. Burada hər şey onun sağlığında olduğu kimidir. Yarımçıq qalmış «Azərbaycan» simfonik poemasının partiturası indi də onun yazı masasının üstündə qalmaqdadır. Ekspozisiyada Hacıbəyovun Yaxın Şərqdə ilk opera sayılan «l_eyli və Məcnun»dan başlayaraq klassik «Koroğlu»ya qədər bütün musiqili səhnə əsərlərindən danışılır. Muzeydə bəstəkara bağışlanılan qiymətli hədiyyələr, ona məxsus olan sənəd və mükafatlar nümayiş etdirilir.

 

 

 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006 © All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic