Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
  
  

Azərbaycan Milli İCOM-un üzvlərinin siyahısı 2012-cı il 

İCOM ÜZVLƏRİ

 Sıra Ad?, Soyad? İşlədiyi yer,Vəzifəsi,Telefon,faks
1 Аbbaszadə Lalə M.S.Ordubadi muzeyi,direktor,iş:  493-50-85 ,mob:(050) 620 50 70
2 Alişanova Gülnaz Qazax tarix-diyarşünaslıq muzeyi,direktor,fакs: (0279)5 16 71,5 10 83 mob: 050 354-57-45
3 Aliyev Faiq Prestij firm,direktor,mob:050 210 40 65
4 Abdulova Gülzadə Milli Az. Tarix Muzeyi,еtnoqr.ş.müdüri,mob:050 586 89 18 iş: 493 28 80
5 Abdullazade Gulnaz Azərbaycan Musiqi Akademiyasi,professor ,iş: 493 22 01 mob: 050 673 78 60
6 Asadova Xadica Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi,elmi katib,faks:492-67-69 mob:050-378-90-83
7 Bağırova Qəmər Cəfər Cabbarlı ev muzeyi,baş elmi işçi,iş: 538 43 50 mob: 050 490 09 69
8 Bayramova Alla Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi,direktor,iş: 4986972 faks:  498-69-72 ev: 492-53-48 mob:050-310-49-77
9 Bayramov Ədilxan Elmi Metodik Mərkəz,direktor müavini,iş: 596-64-76 еv: 376-93-28 fакs: 596-64-10 mob:050-311-75-63
10 Babayeva Minavar Din Tarixi Muzeyi ,direktor,iş: 493-92-43
11 Babaxanova Gülbəniz Hüseyn Cavidin ev muzeyi,direktor,iş: 492-06-57
12 Bəkirova Ramidə Xalça muzeyi,elmi işçimob:050 588 05 50
13 Bəkirova Xalidə ICOM Azərbaycan,мanager,iş: 493-66-85 faks: 493-66-85 mob:050-366-17-34
14 Bəkirov Seyfəddin Azərbaycan Xalça Muzeyi,мanager adminst.,iş: 598-05-83 faks:  493-66-85 mob:050-344-44-13
15. Badircahan Əmrullah AMEA,Arx.və Etnoqr.,elmi işçi,mob.050 440 27 31, ev: 434 22 83, iş: 539 36 49
16 Eminli Ceyhun Azərbaycan Milli Tarixi Muzeyi,elmi işçi,iş: 439-36-49 ,mob: 050 673 01 83 fax:  439-39-80
17 Efendiyev Toğrul Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi,tədqiqat şöbəsinin müdiri,iş:492 57 89 faks:492-67-69
18 Fərəcova Məlahət Qobustan Qoruğu Muzeyi,direktor,iş/ faks:492-02-54 ev:439-51-52 mob::050-319-44-20
19 Fərəcov Sərdar Yzeyir Hacıbəyovun Ev muzeyi,direktor,Iş: 495 25 34 faks: 492 02 65
20 Fərzəliyev Çingiz Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi,direktor,Iş:492-57-89 faks: 492-67-69
21 Quliyev Cəmil Azərbaycan Film Fond,direktor,431 53 04
22 Quliyeva Heyran Azərbaycan Xalça Muzeyi,direktor müavini,iş: 493-66-85 ,faks:  93-66-85 mob:050-755-72-38 ev:  511-12-38
23 Heydərova Şeyla L.M.Rostropoviç. ev Muzeyi,direktor,mob:050-510-35-71 iş: 492-02-65 еv: 493-09-49 faks: 492-02-65
24 Hacıyeva Məryam Quba Tarix-Diyar. Muzeyi ,direktor,mob:050-577-70-96 iş: 0169-5-25-54 ev:0169-5-38-49
25 İsrafilov İsrafil Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı,direktor,mob:050-392-54-50 iş:495-45-28
26 İsmayılova Ruhiyyə Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi,şöbə müdiri,mob:050-660-33-76 ,iş: 498-81-84; 598 44 79
27 İskəndərova Təranə İncəsənət Muzeyi,ekspoz.şöbə müdiri,050 394 80 05
28. İsakova Saibət Balakən t.d..muzeyi,direktor
29 Jalalova Yaqut Şəki-tarix.Diyarşünaslıq muzeyi,direktor ,mob:055 628 00 27 iş: 0177 47 493
30 Xəlilli Fariz Milli Az. Tarix Muzeyi,еtnoqr.ş.елми işçi,mob: 050-552-43-93 iş:598-17-42 ev:550-02-31
31 Məlikova Elfira Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universiteti,kafedra müdiri,iş: 432-34-39 faks:493-70-72 mob:050-765-09-83
32 Mahmudova Pərixanım C.Məmmədquluzadə ev Muz.,direktor,mob:055-782-26-03 iş: 492-24-09,432-88-78
33 Mikayılova Sevinc Teatr Muzeyi,direktor mцavini,iş: 493-17-54 faks: 493-17-54
34 Məmmədova Svеtlana Qız Qalası Qoruğu,direktor,mob:050 336-11-57
35 Məmmədxanova Mira Azərbaycan Xalça Muzeyi,baş mühafiz,mob:050-622-4167 iş: 493-44-17 ev: 502-76-88 faks:  493-66-85
36 Məmmədova Gülyana İncəsənət Muzeyi,direktor müavini,ev: 440 85 38
37 Mustafayeva Şahnaz Zərdab T. D. Muzeyi ,direktor,İş: ( 0135)-643-78 Fax:(0135)-660-61
38 Melikova Amina Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi,İnovasiya şöbə müdiri,iş: 492 50 19  (131) 050 234 35 10
39 Məmmədzadə Humay Amerika universiteti Dubay,tələbə,498 96 09
40 Orucova  Elza Quba Heydər Əliyev Muzeyi,direktor,iş: 0689-5-07-12
41 Ömərova Nərminə Qax T. D. Muzeyi,direktor,İş:(0144) 551-87 fax;(0144) 522-83
42 Rəhimova Nailə İncəsənət Muzeyi,baş mühafiz,iş: 492-87-07 ev: 432-78-20 faks:  492-67-69 mob:(050) 490 23 34
43 Rəhimov Nizami Naxçıvan Tarixi Muzeyi,direktor,iş: 0365-45-01-39 faks: 0365-45-02-52 mob: 050 329 77 65
44 Rzayeva Rəna Şirvanşahlar Muzeyi,direktor,mob:050-660-02-14 iş: 492-95-73 ev: 374-10-18 faks: 437-12-46
45 Rzayeva Suğraxanım Az. Gömrük Tarixi Muzeyi,direktor,faks: 510-58-67510-58-67 mob: 050-549-63-00
46 Rzayev Rauf Azərbaycan Ədliyyə Muzeyi ,direktor,моb:050 551 60 70
47 Rüstəmova Samirə Azərbaycan Xalça Muzeyi,elmi işçi,mob:055 665 83 65
48 Rüstəmov Nasir Azərbaycan Xalça Muzeyi,elmi işçi,mob:055 260 32 48
49 Səfərov Natiq Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi,bərpa şöbəsinin müdiri,faks:492-67-69 mob:055-314-27-36
50 Salahova Zərifə Miniatur Kitab Muzeyi,direktor,iş: 492-94-64 salahova@azeurotel.com      
51 Səlimov Yalçın Azərbaycan Xalça Muzeyi,еlmi işçi,еv: 4985936; mоb:050 739 87 47
52 Şəfiyev Əfqan Astara Tarix-Diyar. Muzey,direktor,mob:050 513-46-03 iş:  0-195-5-15-31 ev:0-195-5-14-70 faks: (0195)5 31 40
53 Tağıyeva Röya Azərbaycan Xalça Muzeyi,direktor,mоb:050 429 90 00 faks: 493 66 85 iş: 493 05  01
54 Tağıyeva Səltənət VVAK.Ali Atestasiya Komitəsi,elmlər doktoru,ev: 498 96 09 mob:055-464-08-48
55 Tağıyeva Narmina Azərbaycan Xalça Muzeyi,baş mütəxəssiz,mоb:050 318 78 67 ev: 496 98 96 faks: 493 66 85
56 Tağıyeva Əntiqə Masallı Tarix-Diyar. Muzeyi,direktor,iş:  0151 5 31 43
57 Vəlixanlı Nailə Milli Az. Tarix Muzeyi,direktor,iş: 493 36 48
58 Vəliyeva Gülşən Şirvan T. D. Muzeyi,direktor,iş:  0197 5 10 94
59 Zamanova Firqiyyət Şamaxı Tarix-Diyar. Muzey,direktor,mob: 050 335 31 36
60 Vəkilova Aygün S.Vurğunun Ev Muzeyi,direktor,İş: 4935652 faks: 493 56 52
61 Haqverdiyev Elxan “İçəri Şəhər” Tarix Muzeyi,direktor,Iş: 437-16-91 faks: 437-15-46 mob:050-310-97-80

Azərbaycan Milli İCOM-un üzvlərinin siyahısı 2006-cı il

 İCOM ÜZVLƏRİ

 

?       Adı, Familiyasi                                   İşlədiyi yer və vəzifəsi
     
1 Ədilxan Bayramov Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin klub işi, xalq yaradıcılıgı və milli kulinariya sektorunun müdiri, telefon: (99412) 493-99-62
2   "Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" DövlətTarixi-Memarlıq Qoruq-Muzeyi, director. Telefon: (99412) 492-83-04, 492-10-73
3 Röya Tağıyeva Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi, direktor, İCOM Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri. Web-site: www.azercarpetmuseum.azeurotel.com; e-mail: tagiyeva_r@rambler.ru
4 Alla Bayramova Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, direktor. Web-site: www.musicmuseum.aznet.org, e-mail: muscultre@azdata.net
5 Nailə Vəlixanlı Azərbaycan Tarixi Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 493-36-48, fax: (49412) 498-52-11
6 Nurəddin Tağıyev Böyük Qala 19 Sərgi Salonu, direktor. Telefon: (99412) 492-05-78, fax: (49412) 493-05-01
7 Əfqan Şəfiyev astara Mədəniyyət şöbəsinin müdiri. Telefon: 341-70, 331-40, 513-46-03
8 Nailə Rəhimova R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət muzeyi, baş mühafiz. Telefon: (49412) 492-87-07, 492-07-43. Fax: (49412) 492-67-69.
9 Nərminə Tağıyeva Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi, baş mütəxəssis. Telefon: (49412) 493-20-19, e-mail: narmina71@box.az
10 Səltənət Tağıyeva Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, dosent. Telefon: (99412) 498-54-54
11 Şeyla Heydərova Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin ev muzeyi, direktor. e-mail: rostropovich27.museum@hotmail.com
12 Məlahət Fərəcova Qobustan Dövlət Tarix-Bədii Qoruğu, direktor.  Web-site:  http://qobustan.iatp.az, e-mail: qobustanaz@yahoo.com, qobustan@iatp.az
13 Sevinc Mikayılova Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi, direktor müavini. Telefon: (99412) 493-17-54
14 Natiq Qurbanov Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 462-06-61
15 Münəvvər Babayeva Azərbaycan Din Tarixi Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 493-92-43
16 Gülbəniz Babaxanova Hüseyn Cavidin ev-Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 492-06-57
17 Lalə Abbaszadə M.S.Ordubadinin  Xatirə Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 493-50-85
18 Pərixanım Mahmudova Cəlil Məmmədqululuzadənin ev-Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 492-24-09
19 Sərdar Fərəcov Üzeyir Hacıbəyovun ev-Muzeyi, direktor. Telefon: (99412) 495-28-34, 494-88-30
20 Zərifə Salahova Miniatür Kitab Muzeyi, direktor. e-mail: zarifa_salahova@yandex.ru, Web-site: http://hostel.aznet.org/mini_books/ , http://mini_books.aznet.org/
21 Mira Məmmədxanova Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi, baş mühafiz. Telefon: (99412) 493-66-85
22 Nizami Rəhimov Naxcıvan Tarix muzeyi, director. Telefon: kod 0136450252
23 Nizami Iəbiyev Gəncə Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: 055 79162 52; 050 350 99 24
24 Məryam Hacıyeva Guba Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: 624 38 49; 5 25 54
25 Firgiya Zamanova Şamaxı Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: 920 91
26 Yagut Cəlalova Şəki Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: 055 796 77 02
27 Cəlal Bilalov Zərdab Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: 5 49 61
28 Gülnaz Əlişanova Gazax Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: kod 279 510 83
29 Gülşən  Vəliyeva Əli-Bayramlı Diyarşunaslıq muzeyi, director. Telefon: 534 26; 585 02 11
     
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic