Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Tarixi muzeylər və qoruqlar  
   Azərbaycan Dövlət Din Tarixi Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1000, Neftçilər prospekti, 123a                                                 Telefon: (99412) 493 92 43
  İş vaxtı: 9°°-dan - 18°°-dək, I-V günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1967-ci il

Qısa məlumat: Muzeyin elmi fondu qədim dövrlərdən başlayaraq ibtidai insanlarm dini təsəwürlərini əks etdirən materiallardan, Buddizm, iudaizm, Xristianlıq və islam dinlərinə aid rəngkarlıq, heykəltəraşlıq, qrafika nümunələrindən, foto, kitab və əlyazmalardan, qəzet və jurnallardan, sənədlərdən və diqər əşyalardan ibarətdir. Buddizm dininə aid muzey əşyaları içərisində tökmə üsulu ilə hazırlanmış və müxtəlif daşlarla bəzədilmiş Buddanm heykəlini, parça üzərindəki ikonaları göstərmək olar. iudaizmə aid əşyalardan ötən əsrin əvvəllərində çap olunmuş Talmud nüsxələrini, sinaqoqların interyerinin tərtibatında istifadə olunan müxtəlif dini əşyaları qeyd etmək lazımdır. Xristianlıq dininə aid materiallar içərisində nəf is tərtibatlı incil və Tövrat nüsxələri ağac, metal və kətan üzərində işlənmiş ikonalar, kilsə xadimlərinin geyim nümunələri, rəssamların dini mövzuda işlədikləri rəsm əsərləri vardır. Muzeyin islam dininə aid bölməsində müxtəlif illərdətərtib olunmuş «Quran» əlyazmaları və təfsirlərinin ayrı-ayrı nüsxələri, Azərbaycan rəssamlarının dini mövzuda işlədiyi rəsm əsərləri, fotoşəkillər, qəzet vəjurnallartoplanmışdır.
 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006 © All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic