Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Tarixi muzeylər və qoruqlar  
   Azərbaycan İstiqlal Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1000, Neftçilər prospekti, 123a                                               Telefon: (99412) 498 83 82, 493 92 93
  İş vaxtı: 10-dan - 1730-dək, II-VII günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1991-ci il

Qısa məlumat: Muzeyin yaradılmasında başlıca məqsəd ən qədim zamanlardan müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizənin mərhələlərini və mədəni-tarixi həyatındakı mühüm hadisələri ardıcıl şəkildə əks etdirməkdir. Muzeyin ekspozisiyası 6 zalda yerləşdirilmişdir. Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərinə aid arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış müxtəlif məişət əşyaları, formaca fərqlənən saxsı qablar, əmək alətləri, habelə əqiq muncuqlar, tunc dövrünün bəzək nümunələri, döyüş silahları ulu keçmişimizin izlərini özündə saxlayır. Tarix boyu xalqımız tərəfindən qəbul edilmiş dövlətçilik rəmzləri, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin buraxdığı poçt markaları, pul əskinasları, dövlət idarələrinə məxsus olan sənədlərin nümunələri, habelə o dövrdə təsis olunmuş orden və medalların eskizləri nümayiş etdirilir. Muzeyin digər zallarında XX əsrin I yarısında Cənubi Azərbaycanda baş vermiş milli-azadlıq hərəkatları, 1920-1950-ci illərdə törədilmiş repressiyalar, 1941-1945-ci illərdə azərbaycanlıların ikinci Dünya müharibəsində iştirakı və Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətinə ərazi iddiası ilə apardığı müharibə, ümumilikdə erməni terrorizmi barədə faktlar göstərilir. Muzeyin ekspozisiyasında XX əsrin sonunda Azərbaycan tarixinin səhifələrinə yazılmış 20 Yanvar, Xocalı faciəsi kimi dəhşətli hadisələr də öz əksini tapıb. Muzeyin 6-ci zalında isə Azərbaycanın son illərdəki ictimai həyatı, ölkənin xarici siyasəti, iqtisadiyyatı, təhsil, mədəniyyəti, habelə ordu quruculuğu geniş şəkildə işıqlandmlır.

 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic