Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Tarixi muzeylər və qoruqlar  
   Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1004, Böyük Qala küç., 42                                                   Telefon: (99412) 492 52 36
  İş vaxtı: 10-dan - 17-dək, I-V günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya
institutu
Yaranma tarixi: 1981-ci il

Qısa məlumat: Muzeydə Azərbaycanın qədim daş dövründən son orta əsrlərədəktarixinin bütün mərhələlərini əks etdirən arxeoloji tapıntılar, XIX əsr - XX əsrin əvvəllərinə aid etnoqrafik materiallar nümayiş etdirilir. Muzeydəki eksponatlar Azərbaycan ərazisindəki ibtidai insan düşərgələri, oturaq əkinçi-maldar əhaliyə məxsus yaşayış məskənləri və qəbir abidələri, erkən şəhər mədəniyyəti, qədim dövlətlərin tarixi və maddi mədəniyyəti, Azərbaycanın qədim dövr incəsənəti, azərbaycanlıların ulu əcdadlarının həyat tərzi, təsərrüfatı, mənəvi mədəniyyəti haqqında dolğun təsəvvür yaradır.

 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic