Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Bədii muzeylər wə qalereyalar  
   "Böyük Qala 19" Sərgi Salonu
  Ünvan: Bakı, AZ1004, içəri şəhər, Böyük Qala küç., 19                                  Telefon: (99412) 492 05 78                                                                               Faks: (99412) 493 05 01
  İş vaxtı: 10-dan - 18-dək, II -VII günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Y
aranma tarixi: 1991-ci il

Qısa məlumat: "Böyük Qala 19" Bədii Sərgi Salonu 1989-cu ildə təşkil olunmuşdur. Yarandığı dövrdən o hər zaman inkişaf edir. Hal-hazırda ildə onlarla sərgi nümuyiş etdirir. Bu sərgilər nəinki incəsənətə, eyni zamanda kommersiyaya da həsr edilir. Bədii Sərgi Salonu həmçinin də bədii gecələr və seminarlar, konsertlər və poeziya axşamları, rəssamlarla görüşlər keçirir.
Bədii Sərgi Salonu Bakının bir sıra bədii ictimaiyyəti, respublikanın muzey, qalereyaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Bədii Sərgi Salonunun təşkil etdiyi tədbirlərdə rəssamlar, şair və musiqiçilər xarici şirkətlərin və səfirliklərin, beynəlxalq fondların nümayəndələri iştirak edirlər.
Bədii Sərgi Salonununda yüksək peşəkar sənətşünaslar çalışırlar. Onlar yüksək səviyyəli ekskursiya və mühazirələrin təşkil edilməsində və keçirilməsində fəal iştirak edirlər, onlar incəsənətə dair çoxsaylı monoqrafiya, elmi məqalə və nəşrlərin müəllifidirlər.
"Böyük Qala 19" Bədii Sərgi Salonu eyni zamanda kommersiya fəaliyyəti də göstərir. Burada xalça, suvenir, şəkil, xalq-tətbiqi sənəti nümunələrindən ibarət satış-sərgilər təşkil edilir.
Salon otaqların dizayn tərtibatı - ofislərin xalça, şəkil, böyük heykəltaraşlıq nümunələri ilə bəzədilməsi işini də həyata keçirir.
 

 

 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic